LIF sine samarbeidspartnere 2018

Lillehammer Idrettsforening er avhengig av våre samarbeidspartnere. Uten de ville ikke klubben eksistert i dag. LIF er svært stolte og takknemlige for å samarbeide med følgende sponsorer

BABYBANDEN

Alt av utstyr til babyen!

RØROS VINDUER

Dagens bedrift bygger på solide håndverkstradisjoner fra 1800-tallet. Gjennom fusjon med Sjøvold har bedriften aner tilbake til 1875. 

Gjennom de siste tiårene har bedriften alltid hatt en klar visjon om å levere godt håndtverk av høy kvalitet. Det originale Rørosvinduet er kjent for å være et kobla vindu som tilfredsstiller høye krav til kvalitet på overflatebehandling, værbestandighet og holdbarhet. Utviklingen de siste 10 årene har blant annet ført til strengere krav til U-verdi og betydelig utvidelse av vårt sortiment.

IKOMM

Ikomm består av 70 positive medarbeidere, der de fleste har lang erfaring og omfattende kunnskap om IKT-løsninger. Ikomm er en totalleverandør av IKT-tjenester til kunder i privat og offentlig sektor, og dekker hele verdikjeden fra konsulent- og rådgivningstjenester til drift og på-stedet tjenester.