Om utgiftsrefusjon og kjøregodtgjørelse

Utlegg for utgifter blir godtgjort etter avtale med ansvarlig person (styremedlem eller leder i utvalg) i Lillehammer IF. Skjema for utgiftsrefusjon må fylles ut og orginal kvitteringer må stiftes på.

Dokumentasjon skal sendes til Arild Kjæreng og Gustav Follerås med adresse: Lillehammer IF, Postboks 345, 2602 Lillehammer med kvitteringer, senest 1.måned etter reisen har funnet sted.

Du kan også scanne dokumentene og sende til adkg@online.no og gustavfolleraas@hotmail.com

 

Skjema for kjøregodtgjørelse

Skjema for utgiftsrefusjon

Medlemskontigent

Aktive 18 år og eldre:        kr. 850,- 

Aktive 10-17 år:                kr. 650,- 

Barn under 10 år:              kr. 250,-

Vanlig kontingent:             kr. 300,- 

Familiekontingent:            kr. 1200,-