Om utgiftsrefusjon og kjøregodtgjørelse

Alle utlegg/kjøregodtgjørelser som skal bli refundert må være avtalt med sportslig leder, Gustav Follerås, på forhånd. Utgifter blir kun refundert etter avtale. Skjema for utgiftsrefusjon må fylles ut og orginal kvitteringer må stiftes på, merket med vedleggnummer. Dersom det sendes elektronisk skal alle kvitteringer være merket med vedleggnummer. Elektronisk er å foretrekke.

Dokumentasjon skal sendes til Gustav Follerås med adresse:
Lillehammer IF, Postboks 345, 2602 Lillehammer
Husk å få med alle vedlegg. med kvitteringer, senest 1.måned etter reisen har funnet sted.

Elektronisk sendes det til gustavfolleraas@hotmail.com

Ring Gustav på tlf 97 89 08 49 dersom det er noen spørsmål.

Skjema for kjøregodtgjørelse

Skjema for utgiftsrefusjon